• Hotline: 09.8687.8688
  • Email: duydt@tramexco.com.vn
Trang chủ Bài viết Tramexco-Panasonic

Tramexco-Panasonic

27 Tháng 11, Năm 2020

Tramexco-Panasonic

      CÔNG TY CP TRAMEXCO THAM GIA HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG PANASONIC 2020
      Ngày 17/11/2020 tại Khách sạn Melia Hà Nội đại diện công ty Cổ Phần Tramexco đã tham gia “Hội nghị giới thiệu về Điều hòa Thương mại Panasonic 2020". Đây là một sự kiện đánh  dấu sự phát triển trong quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai đơn vị. Hội nghị đã giúp Tramexco cập nhật thêm các công nghệ mới, các giải pháp tối ưu cho hệ thống Điều hòa không khí và thông gió của hãng Panasonic.
     Với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực điện lạnh, Tramexco đã tạo dựng rất nhiều mối quan hệ mật thiết với các hãng sản xuất điều hòa như Panasonic, Daikin, LG, Samsung...nhằm đem lại nhiều lợi ích đa dạng và giải pháp tới khách hàng.
-------------------------------------
𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐂𝐏 𝐓𝐑𝐀𝐌𝐄𝐗𝐂𝐎
🏠 𝐓𝐫𝐮̣ 𝐬𝐨̛̉ 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡: 𝟏𝟏𝟑 Đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐢, 𝐏. 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐢, 𝐓𝐏. 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐡𝐨́𝐚
- 𝐂𝐡𝐢 𝐧𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢: 𝐒𝐨̂́ 𝟏𝟎𝟒 𝐀𝟐/𝟕𝟐 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐂𝐡𝐢́ 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡, Đ𝐨̂́𝐧𝐠 Đ𝐚, 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢
- 𝐂𝐡𝐢 𝐧𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐁𝐢̉𝐦 𝐒𝐨̛𝐧: 𝐒𝐨̂́ 𝟕𝟕 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐇𝐮𝐞̣̂, 𝐓𝐡𝐢̣ 𝐱𝐚̃ 𝐁𝐢̉𝐦 𝐒𝐨̛𝐧, 𝐓𝐢̉𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐇𝐨́𝐚
- 𝐂𝐡𝐢 𝐧𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐍𝐠𝐡𝐢 𝐒𝐨̛𝐧: 𝐓𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐤𝐡𝐮 𝟔, 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐇𝐚̉𝐢 𝐇𝐨̀𝐚, 𝐓𝐡𝐢̣ 𝐱𝐚̃ 𝐍𝐠𝐡𝐢 𝐒𝐨̛𝐧, 𝐓𝐢̉𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐡𝐨́𝐚
☎️ 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟐𝟑𝟕𝟑.𝟕𝟏𝟏.𝟖𝟖𝟖; 𝐁𝐨̣̂ 𝐩𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡: 𝟎𝟗𝟎 𝟑𝟒𝟓𝟔 𝟐𝟓𝟐 (𝐌𝐫 𝐇𝐚̉𝐢); 𝟎𝟗𝟎𝟒 𝟏𝟎𝟏 𝟑𝟗𝟗 (𝐌𝐫 𝐃𝐚̂𝐧);
🌏 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: 𝐡𝐭𝐭𝐩://𝐓𝐫𝐚𝐦𝐞𝐱𝐜𝐨.𝐜𝐨𝐦.𝐯𝐧