• Hotline: 09.8687.8688
  • Email: duydt@tramexco.com.vn
Trang chủ Bài viết KHÓA HỌC "XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TRONG THỜI KÌ HỘI NHẬP"

KHÓA HỌC "XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TRONG THỜI KÌ HỘI NHẬP"

2 Tháng 8, Năm 2019

Để phù hợp với tính chất công việc thực tế và nâng cao kĩ năng giao tiếp của Cán bộ nhân viên (CBNV) Công ty, góp phần thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và các năm tiếp theo, ngày 01/08/2019 Công ty CP Tramexco phối hợp với Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tại Thanh hóa đã tổ chức lớp học “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập” - do Giảng viên Vũ Hữu Kiên - Giảng viên cao cấp ILO trực tiếp giảng dạy.

KHÓA HỌC "XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TRONG THỜI KÌ HỘI NHẬP"

Qua buổi học này, CBCNV trong công ty đã tiếp thu được nhiều bài học bổ ích, nâng cao kỹ năng giao tiếp và ứng xử, rèn luyện thêm về nếp sống văn hóa doanh nghiệp, từ đó cùng nhau cố gắng, đoàn kết để góp phần đưa công ty phát triển vững mạnh hơn./.