• Hotline: 09.8687.8688
  • Email: duydt@tramexco.com.vn
Trang chủ Bài viết ĐẠI HỘI CHI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN TRAMEXCO

ĐẠI HỘI CHI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN TRAMEXCO

25 Tháng 6, Năm 2020

ĐẠI HỘI CHI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN TRAMEXCO (KỲ ĐẠI HỘI GẮN VỚI CHIẾN LƯỢC 1000 NGÀY KHẲNG ĐỊNH VÀ NÂNG TẦM THƯƠNG HIỆU)

ĐẠI HỘI CHI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN TRAMEXCO

ĐẠI HỘI CHI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN TRAMEXCO

(KỲ ĐẠI HỘI GẮN VỚI CHIẾN LƯỢC 1000 NGÀY KHẲNG ĐỊNH

VÀ NÂNG TẦM THƯƠNG HIỆU)

 

Căn cứ Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch 211-KH/ĐUK ngày 19/12/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tổ chức Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở, Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

                  

Được sự Đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ Quan và Doanh nghiệp tỉnh, về việc tổ chức Đại hội Chi bộ Công ty Cổ phần Tramexco lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Chi bộ Công ty Cổ phần Tramexco đã long trọng tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ V nhiệm kỳ 2020-2025. Vào chiều ngày 23/6/2020.

        Đại hội rất vui mừng và trân trọng được đón tiếp Đồng chí Trương Thị Huyền, Ủy viên BCH, phó Ban kiểm tra cùng các đồng chí đại diện các Ban xây Dựng Đảng đã đến dự và chỉ đạo Đại hội.

 

 

Tại Đại hội lần này. Đại hội đã thực hiện được các nhiệm vụ quan trọng như sau:

- Tổng kết nội dung chương trình hành động thực hiện Nghị quyết khóa IV nhiệm kỳ 2015-2020,  báo cáo Chính trị, báo cáo kiểm điểm của BCH Chi bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2015-2020. Báo cáo tổng hợp đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo Chính trị Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; dự thảo báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

- Chi bộ đã xây dựng mục tiêu cho cả nhiệm kỳ 5 năm, từ năm 2020-2025 cụ thể như sau:

+ Về doanh thu đạt 725 tỷ đồng/ nhiệm kỳ.

+ Lợi nhuận trước thuế đạt 21 tỷ đồng/ nhiệm kỳ.

+ Nộp ngân sách nhà nước 10 tỷ đồng/ nhiệm kỳ.

+ Thu nhập bình quân người lao động tối thiểu 8 triệu đồng/người/tháng. Chế độ BHXH, TN, YT và các chế độ khác đảm bảo theo quy định.

+ Tăng cường công tác an toàn lao động, an ninh trật tự, PCCC, vệ sinh môi trường, an sinh xã hội.

+ Chỉ đạo và hướng dẫn các tổ chức Đoàn thể như: Công đoàn, Đoàn thanh niên hoạt động có hiệu quả.

+ Tiếp tục tìm kiếm và bồi dưỡng những quần chúng ưu tú để kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam…

- Chi bộ đã sáng suốt lựa chọn những đồng chí đủ tài, đủ đức, đủ tiêu chuẩn để bầu vào BCH chi bộ khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025. Gồm 3 đồng chí:

+ Đồng chí: Đỗ Thế Dũng: Bí thư chi bộ, Đại biểu chính thức đại diện cho toàn Chi bộ đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

+ Đồng chí: Lê Đức Hoan: Phó Bí thư chi bộ, Đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

+ Đồng chí: Nguyễn Minh Dân: Ủy viên BCH

- Đại hội cũng thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết tại Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Đại hội, đồng chí Đỗ Thế Dũng, Bí thư Chi bộ khóa V. Đã phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí đã thể hiện được trí tuệ, đạo đức và sự quyết tâm cao để hoàn thành các nhiệm vụ mà Đảng ủy cấp trên đã giao phó.

Đại hội đã kết thúc thành công rực rỡ với những tràng pháo tay, với những bó hoa tươi đẹp chúc mừng Đại hội và BCH khóa mới. Đánh dấu một nhiệm kỳ mới mang lại nhiều kết quả tốt đẹp trên con đường thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển công ty./

         Những hình ảnh đẹp trong và sau khi Đại hội kết thúc