57

Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Thanh Hóa

Thanh hoa import - export & Trading services JSC

Hoạt động đào tạo và nghiên cứu

CN Phòng TM & CN Việt Nam tại Thanh Hóa (VCCI Thanh Hóa) là đối tác về hoạt động đào tạo nghiên cứu trong suốt thời gian qua. Tramexco đã phối hợp với VCCI Thanh Hóa đạo tạo thành công các lớp quản lý CEO, quản lý cấp trung, mới đây nhất VCCI Thanh Hóa đã đào tạo khóa huấn luyện An toàn lao động cho các kỹ thuật thi công trên cao cho toàn bộ nhân viên kỹ thuật của công ty.                                                                     

Xem tiếp

Đối tác thương mại

Sau gần 15 năm hợp tác và phát triển công ty đã có một số lượng đối tác lớn và chất lượng trên đây là một số đối tác tiêu biểu đã đồng hành với công ty trong suốt thời gian qua:

Xem tiếp

Đối tác kỹ thuật

Daikin Việt Nam, Nagakawa, Panasonic. Là những đối tác hỗ trợ kỹ thuật tốt nhất trong những năm qua đối với Tramexco

Xem tiếp

Đối tác tài chính

VietinBank và Vietcombank là hai đối tác tài chính chiến lược và lâu năm của Tramexco.  

Xem tiếp