58

Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Thanh Hóa

Thanh hoa import - export & Trading services JSCCông ty Cổ phần thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Thanh Hóa trúng gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hòa không khí, thông gió cho Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

08-19-2016

Với quy mô 11 tầng gồm................