46

Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Thanh Hóa

Thanh hoa import - export & Trading services JSC



Chi nhánh Hà Nội

03-09-2017

Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: Số 1045 Đường Hồng Hà - Phường Chương Dương - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Mail: vphn.tramexco@gmail.com

Người đại diện Ông: Nguyễn Trọng Thư             Chức vụ: Giám đốc CN

Điện thoại: 0904196568