58

Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Thanh Hóa

Thanh hoa import - export & Trading services JSCChi nhánh Hà Nội

03-09-2017

Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: Số 59/219 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 

Mail: vphn.tramexco@gmail.com

Người đại diện Ông: Nguyễn Trọng Thư             Chức vụ: Giám đốc CN

Điện thoại: 0904196568